Từ điển Malay - Anh:
Biểu thức có chứa "kata":
Malay Anh
.
Đến nay, 255,295 từ và ngữ đã được tìm kiếm, trong 1,354 vào ngày hôm nay.
Thẻ: kata, Từ điển Malay - Anh, Malay, Anh, Dịch thuật, từ điển trực tuyến Malay, Malay-Anh dịch vụ
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi kamus.ws
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.2577 / 0.1597 (29)
Quay lại đầu trang