Từ điển Indonesia - Anh:
Chúng tôi đã tìm thấy sau đây anh từ và bản dịch cho "lawan kata":
Indonesia Anh
Vì vậy, đây là cách bạn nói "lawan kata" trong anh.
 
Đến nay, 494,090 từ và ngữ đã được tìm kiếm, trong 2,619 vào ngày hôm nay.
Thẻ: lawan kata, antonym, Từ điển Indonesia - Anh, Indonesia, Anh, Dịch thuật, từ điển trực tuyến Indonesia, Indonesia-Anh dịch vụ
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi kamus.ws
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0251 / 0.0174 (34)
Quay lại đầu trang